MediaFoto's en teksten van Reiskracht.nl worden soms gebruikt door externe partijen en daar zijn wij enorm trots op! Mooi als de kracht van reizen wordt gedeeld en mogelijk anderen inspireert om ook de wereld te ontdekken.

Wel willen wij benadrukken dat geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de maker. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd, overtreding van het auteursrecht is strafbaar.

Neem contact met ons op als je een foto wilt gebruiken!

28 juli 2015 - De Azie Addict11 oktober 2013 - Sharing Success en het Liliane FondsIn 2013 ben ik afgereisd naar Cambodja. Daar heb ik mogen ervaren en mogen bijdragen aan het fantastische project 'Yodifee' wat wordt ondersteund door Sharing Success en het Liliane fonds. Op de website van Sharing Success is mijn reportage gepubliceerd inclusief foto's en film.
Sharing Success gelooft in de wilskracht van kinderen met een handicap. De wilskracht om zich te ontwikkelen tot een zelfverzekerd individu en daarbij een plekje te veroveren in de maatschappij. Gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks kansen om zich te ontwikkelen op sociaal/emotioneel en cognitief gebied, om nog maar niet te schrijven over de ontwikkeling tot zelfstandigheid waardoor een individu uiteindelijk voor zichzelf kan zorgen. Hierdoor is het moeilijk om onderdeel uit te maken van de maatschappij. De kinderen hebben vaak weinig zelfvertrouwen en niet of nauwelijks vooruitzicht op een toekomst. Sharing Success helpt kinderen om hun plekje in de maatschappij te vinden en te behouden door het bieden van (vak)opleidingen en het begeleiden van het vinden van werk en inkomen. Hierbij worden, wanneer mogelijk, ook de ouders, familie en het dorp bij betrokken.

Gebruik van foto's en film op de website van Sharing Success.

Reportage voor Sharing Success en het Liliane fonds.